Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2017 2017-01-19 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.
Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd SKOTAN S.A. (Spółka, Emitent) przedstawia niniejszym terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku:

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr):
- za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku
- za III kwartał 2017 roku – 13 listopada 2017 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (Psr) za I półrocze 2017 roku: 31 sierpnia 2017 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2016 rok (R) – 20 marca 2017 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok (RS) – 20 marca 2017 roku

Jednocześnie, działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za IV kwartał 2016 roku oraz II kwartał 2017 roku.
Ponadto, Emitent informuje, iż w 2017 roku będzie kontynuował przekazywanie do wiadomości publicznej rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr I oraz OSr III) oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr), o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Do góry