Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2017 13:48 2017-03-02 Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości nieruchomości w spółce zależnej Emitenta
Zarząd Skotan S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 marca 2017 r. Zarząd Skotan-Ester Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta) podjął uchwałę o dokonaniu na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r. odpisu aktualizującego wartość aktywa trwałego - nieruchomości inwestycyjnej o powierzchni 5,5 ha w Sławkowie, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - w wysokości 1,16 mln zł. Odpis dokonywany jest na podstawie opinii o wartości nieruchomości sporządzonej w dniu 27 lutego 2017 r. przez kancelarię rzeczoznawców majątkowych. Dokonanie odpisu zostanie odzwierciedlone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2016 w tej samej wysokości.

Do góry