Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2017 g 18:00 2017-03-09 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie otrzymania ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu \"Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych\" („Projekt\") realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zarząd Skotan S.A. (\"Emitent\") informuje o podjęciu decyzji o złożeniu skargi na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga zostanie złożona po przygotowaniu stosownych dokumentów. Jednocześnie Emitent zwrócił się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („Agencja”) z wnioskiem o zgodę na rozłożenie spłaty zobowiązania, o którym mowa w ww. raporcie nr 2/2017, na 9 rat płatnych co kwartał począwszy od II kwartału 2017 roku. Emitent oczekuje na decyzję Agencji w tej sprawie.

Do góry