Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2017 g 17:37 2017-03-28 Emisja obligacji serii E
Zarząd Skotan S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji imiennych serii E i ustalenia warunków emisji oraz dokonał przydziału obligacji serii E. W ramach emisji zostało przydzielonych 5 obligacji imiennych o wartości nominalnej 100.000 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 500 000 EUR. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostały wyemitowane na okres do 30.06.2017 roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy wykupie obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.
Zabezpieczeniem spłaty obligacji serii E jest ustanowienie zastawu rejestrowego na instalacji badawczej do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Do góry