Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2017 2017-05-24 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2017 r.
Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […], Zarząd Skotan S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 24 maja 2017 r., brał udział następujący akcjonariusz posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:
Reprezentowany przez pełnomocnika Pan Roman Krzysztof Karkosik, który legitymował się posiadaniem 6.160.000 szt. akcji Emitenta, dających 6.160.000 głosów i stanowiących 11,41% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 94,42% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Do góry