Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2017 2017-05-24 Ustalenie składu i powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
Zarząd Skotan S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 2017 roku ustaliło skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję powołując wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Do składu Rady Nadzorczej Skotan S.A. zostali powołani z dniem 24 maja 2017 roku:
- Jakub Nadachewicz (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
- Karina Wściubiak ? Hankó (Członek Rady Nadzorczej)
- Małgorzata Waldowska (Członek Rady Nadzorczej)
- Agnieszka Zielińska - Dalasińska (Członek Rady Nadzorczej)
- Jarosław Lewandrowski (Członek Rady Nadzorczej)

Osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Skotan S.A. na kolejną kadencję nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzą innej niż wskazana poniżej działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Poniżej zamieszczono życiorysy osób powołanych na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki:

Jakub Nadachewicz
Wykształcenie wyższe. Ukończył również Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu na Wydziale Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2005 r. Prezes Zarząd Unibax Sp. z o.o
W latach 2006-2007 - Wiceprezes Zarządu Unibax Włóknina" Sp. z o.o.
W latach 2007 - 2013 - Prezes Zarządu Unibax Włóknina" Sp. z o.o.
Od 2008 r. - Prezes Zarzadu "Unipartner" Sp. z o.o.
Od 2010 r. - Prezes Zarządu "Marqeen" Sp. z o.o.
Od 2006 r. do 2014 r - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Klub Sportowy Toruń Unibax S.A. Toruń
Od 2008 r. - Członek Rady Nadzorczej Garbarnia Skotan Sp. z o.o.
Od 2011 r do 2014 r - Członek Rady Nadzorczej Gold Investments Sp z o.o.
Od 2011 r. - Członek Rady Nadzorczej Skotan SA
Od 2011 r. Członek RN Hutmen S.A
Od 2012 r. - Prezes Zarządu Fundacji Haskala.
Od 2014 r Prezes Zarządu Gold Investments sp. Z o.o.
Od 2016 r. Przewodniczący RN Eastside-Bis sp. Z o.o.
Od 2016 r. Przewodniczący RN Elana energetyka sp. Z o.o
Od 2016 r. Prezes Zarząd Eastside capital Investments sp. Z o.o

Karina Wściubiak-Hankó
Wykształcenie: mgr zarządzania, specjalizacja: finanse przedsiębiorstw
Master of Business Administration UE we Wrocławiu
-Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie,
-Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie,
-Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki.
Doświadczenie zawodowe:
Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynała w giełdowej spółce Boryszew S.A., a następnie w Skotan S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Centernet S.A., Skotan S.A (do dziś), Midas S.A. i Nordisk Sp.z o.o. W NFI Midas S.A. przez okres dwóch lat była również Prezesem Zarządu.
Prezesem Alchemia S.A. jest od 2001 roku. Równolegle pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

Małgorzata Waldowska
Wykształcenie:
Pani Małgorzata Waldowska jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat pełniła okresowo funkcję Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A., Taleja Sp. z o.o. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także była Członkiem Rady Nadzorczej NPA Skawina Sp. z o.o., Krezus S.A.
Członek Rady Nadzorczej w spółkach: Hutmen S.A. Eastside - Bis Sp. z o.o. oraz Skotan S.A.

Agnieszka Zielińska-Dalasińska
Wykształcenie:
Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania finansami i marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Doświadczenie zawodowe:
Od 1997 roku jest zatrudniona w spółce UNIBAX Sp. z o.o. W latach 2007 - 2015 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki KREZUS SA. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki GOLD INVESTEMENT Sp. z o.o. Od 2016 roku zasiada również w Radzie Nadzorczej Skotan SA.

Jarosław Lewandrowski
Wykształcenie:
Ukończył studia wyższe w zakresie informatyki i ekonometrii w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.
Doświadczenie zawodowe:
2004 ? 2008 r. - CenterNET S.A. - stanowisko: specjalista ds. sieci bezprzewodowych
2008 ? 2015 r. - Unibax Sp. z o.o. - stanowisko: informatyk
2009 - 2010 - członek rady nadzorczej SUWARY S.A.
2013 ? 2014 r. - członek rady nadzorczej KST Unibax S.A.
Od 2013 - członek rady nadzorczej Skotan S.A.
Od 2014 - członek rady nadzorczej Gold Investments Sp. z o.o.

Od 2015 jest pracownikiem Eastside-Bis Sp. z o.o. Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu jako specjalista ds. zakupów i przetargów

Do góry