Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2017 g 14:53 2017-06-30 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii E ("Obligacje"), Zarząd Skotan S.A. ("Emitent&") informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z obligatariuszem porozumienie w sprawie przedłużenia terminu wykupu Obligacji do dnia 14 lipca 2017 roku. Pierwotny termin wykupu był ustalony na 30 czerwca 2017 roku. Jednocześnie Emitent prowadzi z obligatariuszem rozmowy w sprawie przedłużenia terminu wykupu na dłuższy okres.

Do góry