Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2017 2017-07-10 Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017, w którym Spółka Skotan S.A. poinformowała, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 2017 r. ustaliło skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję powołując do niej wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji:
- Jakuba Nadachewicza,
- Karinę Wściubiak - Hankó,
- Małgorzatę Waldowską,
- Agnieszkę Zielińską - Dalasińska,
- Jarosława Lewandrowskiego
(w ww. raporcie omyłkowo wskazano funkcję Przewodniczącego Rady) Zarząd Skotan S.A. informuje, iż w dniu 10 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z art. 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołała na funkcję jej Przewodniczącego Pana Jakuba Nadachewicza, a na funkcję Wiceprzewodniczącej Panią Karinę Wściubiak-Hankó.

Do góry