Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2017 g: 18:20 2017-07-17 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2017 i nr 17/2017, Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości postanowienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wniosku o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych". Nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 30 września 2017 roku.

Do góry