Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2017 g: 22:25 2017-08-07 Emisja obligacji serii F
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Skotan S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz dokonał przydziału obligacji imiennych serii F. W ramach emisji zostało przydzielonych 5 obligacji imiennych serii F o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 500.000 PLN. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 31 grudnia 2017 roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy wykupie obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.

Zabezpieczeniem spłaty obligacji będzie zastaw rejestrowy na instalacji badawczej do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Do góry