Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
23/2017 2017-08-28 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skotan S.A. (Spółka) informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu okresowego określony był na dzień 31 sierpnia 2017 r. Powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 8 września 2017 r.

Do góry