Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2017 g: 19:45 2017-09-21 Emisja obligacji serii G
Zarząd Skotan S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. dokonał przydziału obligacji imiennych serii G. W ramach emisji zostało przydzielonych 10 obligacji imiennych serii G o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 30 września 2019 roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy wykupie obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.

Zabezpieczeniem spłaty obligacji będzie zastaw rejestrowy na instalacji badawczej do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Do góry