Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
25/2017 g:18:05 2017-09-28 Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 30 września 2016 roku dotyczącego emisji obligacji serii C (Obligacje), Zarząd Skotan S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z obligatariuszem porozumienie w sprawie przedłużenia terminu wykupu Obligacji do dnia 30 września 2018 roku. Pierwotny termin wykupu był ustalony na 30 września 2017 roku.

Do góry