Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
26/2017 g: 19:10 2017-10-02 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2017, nr 17/2017 oraz nr 21/2017, Zarząd Skotan S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 października 2017 r. otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości postanowienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wniosku o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych". Nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 15 listopada 2017 roku.

Do góry