Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2018 g:17:58 2018-01-24 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] (Rozporządzenie), Zarząd SKOTAN S.A. (Spółka, Emitent) przedstawia niniejszym terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku:

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr):
- za I kwartał 2018 roku ? 28 maja 2018 roku
- za III kwartał 2018 roku ? 26 listopada 2018 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (Psr) za I półrocze 2018 roku: 31 sierpnia 2018 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2017 rok (R) ? 30 marca 2018 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok (RS) ? 30 marca 2018 roku

Jednocześnie, działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku.
Ponadto, Emitent informuje, iż w 2018 roku będzie kontynuował przekazywanie do wiadomości publicznej rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr I oraz OSr III) oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr), o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Do góry