Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2018 g: 19:01 2018-01-31 Otrzymanie decyzji PARP w przedmiocie rozłożenia na raty zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 oraz poprzednich dotyczących wniosku o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych", Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (?PARP?) decyzję w sprawie odmowy udzielenia ww. ulgi.

W uzasadnieniu do decyzji PARP wskazał, iż udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zwrotu środków nie daje w ocenie PARP wystarczającej szansy na terminowe uregulowanie zobowiązania z uwagi na zadłużenie, kondycję finansową i możliwości płatnicze Spółki.

Decyzja PARP nie jest ostateczna. Od decyzji służy Spółce odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w terminie 14 dni. W najbliższym czasie Spółka rozważy złożenie odwołania na przedmiotową decyzję PARP.

Do góry