Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2018 g: 18:30 2018-02-28 Emisja obligacji serii I
Zarząd Skotan S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. dokonał przydziału obligacji imiennych serii I. W ramach emisji zostało przydzielonych 10 obligacji imiennych serii I o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 28 lutego 2019 roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy wykupie obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.
Zabezpieczeniem spłaty obligacji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na instalacji badawczej wytworzonej w ramach zrealizowanego przez Emitenta projektu badawczo ? rozwojowego pod nazwą ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych?. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Do góry