Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2018 2018-04-18 Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki i Grupy Kapitałowej Skotan za 2017 rok opublikowanych w dniu 30 marca 2018 roku, Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje w załączeniu w ramach uzupełnienia ww. raportów stanowiska Zarządu i opinie Rady Nadzorczej Emitenta odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.
1221-stanowisko_organow_zarzadzajacych_i_opinia_organu_nadzorujacego_grupy_skotan_sa.pdf [załącznik] (376.04 KB)
1221-stanowisko_organow_zarzadzajacych_i_opinia_organu_nadzorujacego_skotan_sa.pdf [załącznik] (374.31 KB)

Do góry