Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2018/K 2018-04-19 Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki - korekta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z sygnalizowanymi problemami dotyczącymi otwierania załączników do raportu nr 7/2018, Zarząd Skotan S.A. ("Spółka", "Emitent") powtórnie przekazuje w załączeniu, w ramach uzupełnienia jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki i Grupy Kapitałowej Skotan za 2017 rok opublikowanych w dniu 30 marca 2018 roku, stanowiska Zarządu i opinie Rady Nadzorczej Emitenta odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.
1223-stanowisko_organu_zarzadzajacego_i_opinia_organu_nadzorujacego_skotan_sa.pdf [załącznik] (376.92 KB)
1223-stanowisko_organu_zarzadzajacego_i_opinia_organu_nadzorujacego_grupy_skotan_sa.pdf [załącznik] (378.45 KB)

Do góry