Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2018 g:15:21 2018-04-25 Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 i wcześniejszych, w których Skotan S.A. ("Spółka", "Emitent") informował o otrzymaniu od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie ("Naczelnik") pism zawierających postanowienia o zwolnieniu wpływów na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. ("Bank"), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał kolejne postanowienie w którym Naczelnik postanowił zwolnić ponad kwotę 250 tys. zł wpływy z rachunku bankowego Spółki w Banku od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.

Do góry