Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2018 g:20:53 2018-05-17 Uprawomocnienie się wyroku WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., dotyczącego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił w całości zaskarżoną przez Skotan S.A. (Spółka) decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. powziął informację, iż Minister Inwestycji i Rozwoju nie wniósł skargi kasacyjnej do wyroku. W związku z tym wyrok stał się prawomocny.
Stanowiło to podstawę złożonego w tym samym dniu przez Spółkę wniosku do Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości o zawieszenie prowadzonego przez Urząd Skarbowy w Chorzowie postępowania egzekucyjnego.

Do góry