Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2018 2018-05-25 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, którego przedstawienie oraz zatwierdzenie ma być przedmiotem odpowiednio 7 oraz 10 punktu planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. zostanie przekazane osobnym raportem bieżącym.
1235-skotan_projekty_uchwaly_zwza.pdf [załącznik] (501.81 KB)
1235-zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_17.pdf [załącznik] (513.31 KB)
1235-zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_17.pdf [załącznik] (511.54 KB)

Do góry