Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2018 g:11:27 2018-05-29 Wniosek PARP o zawieszenie egzekucji
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego (?Wyrok?), w którym wskazano, iż Minister Inwestycji i Rozwoju nie wniósł skargi kasacyjnej do wyroku i stanowiło to podstawę złożonego w tym samym dniu przez Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) wniosku do Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (?PARP?) o zawieszenie prowadzonego przez Urząd Skarbowy w Chorzowie postępowania egzekucyjnego, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację z PARP, iż PARP wystąpiła z wnioskiem do organu egzekucyjnego o zawieszenie egzekucji. Jednocześnie PARP zwrócił się do Spółki o przesłanie stwierdzenia prawomocności Wyroku w celu przedłożenia go w dalszej kolejności do Urzędu Skarbowego w Chorzowie wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Do góry