Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2018 g:19:05 2018-06-04 Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 29 maja 2018 roku dotyczącego min. wystąpienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z wnioskiem o zawieszenie prowadzonego przez Urząd Skarbowy w Chorzowie postępowania egzekucyjnego w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych?, Zarząd Skotan S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie postanowienie w sprawie zawieszenia ww. postępowania egzekucyjnego do dnia 29 maja 2019 roku. Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry