Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2018 g:21:30 2018-06-08 Decyzja PARP w sprawie przedłużenia terminu wdrożenia wyników badań projektu: ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych?
Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, iż otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (?PARP?) pismo w którym PARP wyraził zgodę na zmianę terminu wdrożenia wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych? (?Projekt?) do dnia 30 października 2018 r. (pierwotny termin: 31 marca 2018 r.). W związku z powyższym Spółka złoży do Fundacji Rozwoju Śląska (Regionalnej Instytucji Finansującej) wniosek o zmianę umowy o dofinansowanie Projektu w ww. zakresie. Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie Projektu Emitent jest zobowiązany, z zastrzeżeniem warunków określonych w umowie o dofinansowanie, do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie nie później niż do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, które to zakończenie nastąpiło 30 października 2015 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 30 października 2015 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry