Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2018 g:17:50 2018-06-22 Aneks do umowy o dofinansowanie projektu: ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych?
W nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. dotyczącego decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (?PARP?) w sprawie przedłużenia terminu wdrożenia wyników badań projektu: ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych? (?Projekt?) Zarząd Skotan S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z PARP, reprezentowaną przez Fundację Rozwoju Śląska aneks do umowy o dofinansowanie Projektu na podstawie którego wdrożenie wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji Projektu ma nastąpić do dnia 30 października 2018 r. Przedłużenie terminu na wdrożenie wyników badań jest konieczne do sfinalizowania prac niezbędnych do wdrożenia Projektu i wypełnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry