Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2018 g:21:08 2018-06-22 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2018 r.
Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [?], Zarząd Skotan S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r., brał udział następujący akcjonariusz posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Pan Roman Krzysztof Karkosik, który legitymował się posiadaniem 8.950.000 szt. akcji Emitenta, dających 8.950.000 głosów i stanowiących 16,57% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 98,42% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Do góry