Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2018 g:23:20 2018-06-14 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 25 maja 2018 roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. (?Spółka?) zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, którego przedstawienie oraz zatwierdzenie ma być przedmiotem odpowiednio 7 oraz 10 punktu planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Do góry