Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2018 g:21:02 2018-06-22 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.
Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 czerwca 2018 r. (ZWZ) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
1253-uchwaly_podjete_przez_zwyczajne_walne_zgromadzenie_skotan_spolka_akcyjna_w_dniu_22_czerwca_2018_roku.pdf [załącznik] (556.53 KB)
1253-raport_gk_skotan_2017.pdf [załącznik] (1.95 MB)
1253-raport_roczny_sa-r_2017.pdf [załącznik] (1.85 MB)
1253-sprawozdanie_rn_za_2017.pdf [załącznik] (2.74 MB)

Do góry