Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2018 g:15:57 2018-06-27 Usunięcie Spółki z rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
W nawiązaniu do raportu bieżącego 16/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. dotyczącego wpisu Skotan S.A. (?Spółka?) do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. otrzymał z Ministerstwa Finansów pismo informujące o tym, że w dniu 18 czerwca 2018 r. na wniosek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości usunięto Spółkę z prowadzonego przez Ministra Finansów na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry