Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2018 g:17:23 2018-06-28 Umorzenie postępowania egzekucyjnego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 29 maja 2018 roku dotyczącego min. możliwości wystąpienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przez Urząd Skarbowy w Chorzowie postępowania egzekucyjnego w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych?, Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie postanowienie w sprawie umorzenia ww. postępowania egzekucyjnego . Zgodnie z postanowieniem kwota umorzonych należności wynosi łącznie 2 402 711,11 zł. Jednocześnie Spółka została powiadomiona o uchyleniu zajęć o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry