Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2018 g:14:20 2018-08-20 Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego Skotan S.A. (Emitent) nr 16/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. o otrzymaniu decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (PARP) z dnia 21 lipca 2016 r., w której zobowiązano Emitenta do zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych oraz w nawiązaniu do kolejnych raportów bieżących dotyczących działań związanych z otrzymaną decyzją, a w tym:
- raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. o decyzji Ministra Rozwoju i Finansów jako Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który zobowiązał Emitenta do dokonania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu,
- raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 9 marca 2017 r. o podjęciu przez Emitenta decyzji o złożeniu skargi na ww. decyzję Ministra Rozwoju i Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) oraz
- raportów bieżących nr 4/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. i 9/2018 z dnia 17 maja 2018 r. dotyczących wyroku WSA, który uchylił w całości zaskarżoną przez Emitenta decyzję Ministra Rozwoju i Finansów,
Zarząd Skotan S.A. informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2018 r. otrzymał decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju działającego jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji z dnia 21 lipca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez PARP.

Do góry