Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
25/2018 g:21:00 2018-09-28 Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 30 września 2016 roku dotyczącego emisji obligacji serii C ("Obligacje")i raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przedłużenia terminu wykupu Obligacji , Zarząd Skotan S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z obligatariuszem porozumienie w sprawie przedłużenia terminu wykupu Obligacji do dnia 31 marca 2019 roku. Pierwotny termin wykupu był ustalony na 30 września 2017 roku, a następnie przedłużony do dnia 30 września 2018 roku.

Do góry