Projekt realizowany w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
pn. “INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH
“Zastosowanie metod kawitacyjnych w produkcji unikalnego białka paszowego”

Wartość projektu: 3.501.750,00 zł
Dofinansowanie NCBIR: 2.545.582,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2012 – 30.06.2013

Cel główny projektu polega na przeprowadzeniu badań nad dezaktywacją procesów metabolicznych drożdży szczepuYarrowia lipolytica oraz rozkładu komórek drożdżowych na jądro i ściany komórkowe poprzez zastosowanie innowacyjnych metod kawitacji. Powyższe badania pozwolą na opracowanie nowego procesu technologicznego wytwarzania produktów białkowych przeznaczonych do żywienia poszczególnych gatunków zwierząt hodowlanych, w tym trzody chlewnej, bydła, koni, drobiu. Uzyskane wyniki prac badawczych związanych z nowym procesem technologicznym umożliwią wprowadzenie na rynek 3 innowacyjnych produktów:

  • Wysokobiałkowe produkty paszowe w formie płynnej
  • Płynne pasze białkowe o podwyższonej zawartości aminokwasów egzogennych
  • Produkty rozdziału komórek drożdżowych

Dotychczas na rynku nie występowały płynne paszowe preparaty drożdżowe oparte na drożdżach Yarrowia lipolytica w związku z czym w/w produkty stanowią nowość na rynku w skali światowej. Stosowane będą do karmienia zwierząt chorych i znajdujących się w procesie rekonwalescencji. Płynna pasza przyczyni się do spadku zachorowalności i śmiertelności zwierząt hodowlanych oraz skróci czas powrotu do zdrowia po przebytej chorobie.

W ramach realizacji projektu, Skotan S.A. zaplanował współpracę z jednostkami naukowymi, m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Cele projektu:

  • Dezaktywacja komórek drożdżowych w procesie kawitacji
  • Sterylizacja paszy w płynie dzięki powstaniu ozonu
  • Wydłużenie czasu przechowywania i transportu pasz w płynie
  • Homogenizacja składu zawiesiny pozwalająca na ujednolicenie wartości odżywczych i leczniczych płynnej karmy spożywczej przez chore zwierzęta
  • Wzbogacenie zawartości białka w diecie chorych zwierząt hodowlanych
  • Przyśpieszenie rekonwalescencji chorych i przemęczonych zwierząt

 

Zapytanie ofertowe - Zastosowanie metod kawitacyjnych w produkcji unikalnego białka paszowego Zapytanie ofertowe 15.10.2012