Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ścieżce B przez konsorcjum SKOTAN S.A. oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu “Weryfikacja wartości probiotycznych (kompleksów organiczno-metalicznych, aminokwasów selenowych i witamin z grupy B) w żywych drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt”

Wartość projektu: 7 179 550,00 zł
Dofinansowanie NCBIR: 5 740 785,00 zł
Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2015

Projekt dotyczy opracowania nowej technologii wykorzystania drożdży do wytwarzania nowych, niedostępnych obecnie na rynku światowym probiotyków dla zwierząt hodowlanych. Będą to cenne, pożądane przez hodowców, substancje odżywcze, ze względu na ich bardzo korzystny wpływ na wzrost i rozwój zwierząt, poziom ich przyswajania z paszy oraz optymalne wykorzystanie paszy.

Bazą do realizacji zadań przewidzianych w ramach projektu są drożdże Yarrowia lipolytica (YP) dopuszczone do produkcji i obrotu. Przedmiotem badań jest nowa technologia pobudzania tych drożdży do wytwarzania określonych substancji, z czego szczególnie oczekiwane jest zwiększenie stężenia:

  • kompleksów organiczno-metalicznych
  • aminokwasów selenowych
  • witamin z grupy B

Dotychczasowe metody wzbogacania drożdży paszowych w ww. substancje polegały głównie na ich dodawaniu, w postaci związków chemicznych, do gotowych pasz. Innowacja niniejszego rozwiązania polega na wprowadzaniu dodatków do struktur mikroorganizmów, przez co zdecydowanie powinna wzrosnąć ich przyswajalność w układzie pokarmowym hodowanych zwierząt.

Zadania będą realizowane przez zespół badaczy, korzystający z laboratoriów UP we Wrocławiu oraz własnego zaplecza laboratoryjnego SKOTAN S.A. Z uwagi na unikalność w skali międzynarodowej badań nad drożdżami Yarrowia lipolytica w zakresie pozyskiwania aminokwasów selenowych, kompleksów organiczno-metalicznych oraz witaminy B12, partnerzy konsorcjum będą synergicznie wykorzystywać zarówno wiedzę naukowo-techniczną jak i posiadaną infrastrukturę.

Przeprowadzone w ramach projektu badania umożliwią potwierdzenie potencjału produkcyjnego szczepu YL w zakresie cennych cech związanych z przemysłową produkcją drożdży zawierających kompleksy organiczno-metaliczne, aminokwasy i witaminę B12.

Celem niniejszego projektu jest wytworzenie innowacyjnych produktów dedykowanych danemu gatunkowi zwierząt, o zadanej zawartości aminokwasów selenowych, kompleksów organiczno-metalicznych oraz witaminy B12.

 

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe - gliceryna oraz śluzy 18.10.2013 Zapytanie ofertowe - wynajem fermentorów 16.12.2013 Zapytanie ofertowe - wynajem liofilizatora 16.12.2013 Zapytanie ofertowe - wynajem liofilizatora 10.01.2014 Zapytanie ofertowe - wynajem fermentorów 10.01.2014 Zapytanie ofertowe - wynajem fermentorów 21.02.2014 Zapytanie ofertowe - wynajem liofilizatora 21.02.2014 Zapytanie ofertowe - woda amoniakalna 27.06.2014 Zapytanie ofertowe - audyt zewnętrzny 06.07.2015

 

Unieważnienie postępowania:

Unieważnienie postępowania I 07.01.2014 Unieważnienie postępowania II 07.01.2014 Unieważnienie postępowania I 07.02.2014 Unieważnienie postępowania II 07.02.2014 Unieważnienie postępowania I 14.03.2014 Unieważnienie postępowania II 14.03.2014