Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i rozruch instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE BIO NA EKO 09.04.2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ.I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ.II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ. III

 

WYNIK PRZETARGU

Zakończenie procedury przetargowej

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI 21.04.2010r. PYTANIA I ODPOWIEDZI 27.04.2010r PYTANIA I ODPOWIEDZI 29.04.2010r PYTANIA I ODPOWIEDZI 30.04.2010r PYTANIA I ODPOWIEDZI 07.05.2010r. PYTANIA I ODPOWIEDZI 12.05.2010r PYTANIA I ODPOWIEDZI 19.05.2010r PYTANIA I ODPOWIEDZI 20.05.2010r PYTANIA I ODPOWIEDZI 21.05.2010r

 

ZMIANY DO SIWZ

Na pisemne wnioski oferentów, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 26 maja 2010 r. godzina 11:00. Otwarcie ofert przewidziane jest w dniu 26 maja 2010 r. godzina 11:30.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY SUROWCÓW: GLICERYNY SUROWEJ ORAZ ŚLUZÓW ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI EKSPERCKIE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH