“Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych fosfogipsów wraz z zagospodarowaniem pozostałości” w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 50 256 928,00 zł
Wartość dofinansowania: 32 786 655,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 27 868 656,75 zł
Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.06.2015

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii uzyskiwania lantanowców z fosfogipsów, będących odpadami po produkcji kwasu fosforowego oraz zagospodarowania pozostałości poprocesowych.

Projekt dotyczy badań i rozwoju technologii przerobu odpadów fosfogipsów apatytowy

wnież budowę instalacji pilotażowej łączącej techniki hydrometalurgiczne, ekstrakcji chromatograficznej i cieczowej oraz techniki kawitacyjne, ma na celu wypracowanie opłacalnej ekonomicznie technologii odzyskiwania lantanowców z fosfogipsów i przemysłowego zagospodarowania odpadów poprocesowych tego procesu.

 

Zapytanie ofertowe I 20.12.2012 Zapytanie ofertowe III 04.03.2013 Zapytanie ofertowe IV 12.03.2013 Zapytanie ofertowe V 08.04.2013 Zapytanie ofertowe VI 20.05.2013 Zapytanie ofertowe VII 06.06.2013 Zapytanie ofertowe VIII 04.11.2013 Zapytanie ofertowe IX 04.11.2013 Zapytanie ofertowe X 18.12.2013 Zapytanie ofertowe XI 30.05.2014 Zapytanie ofertowe XII 17.09.2014 Zapytanie ofertowe XIII 20.10.2014 Zapytanie ofertowe XIV 20.10.2014

 

Unieważnienie postępowania:

Unieważnienie postępowania 12.03.2013