“Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6” w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 29 958 160,00 zł
Wartość dofinansowania: 13 586 000,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 11 548 100,00 zł
Okres realizacji: 01.05.2012 – 30.11.2015

Głównym celem projektu jest wytwarzanie innowacyjnych produktów (nutraceutyków), jakimi są wzbogacone estry etylowe wielonienasyconych roślinnych kwasów tłuszczowych Ω-3, Ω-6 z różnymi dodatkami, zapewniające organizmowi człowieka maksymalną dawkę energii przy jego minimalnym obciążeniu.

Współczesną dietę człowieka cechuje nadmiar kwasów tłuszczowych Ω-6 w stosunku do kwasów Ω-3. Odpowiednia proporcja tych kwasów w pożywieniu człowieka zapewnia bardzo korzystne oddziaływanie na organizm, wspomagając m.in. pracę serca, normując ciśnienie krwi, działając przeciwzakrzepowo i przeciwmiażdżycowo, pomagając utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu itp.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania nad nową technologią wytwarzania estrów etylowych z trójglicerydów kwasów zawartych w mieszance różnego typu olejów roślinnych i olejów rybich. W opinii Spółki produkt finalny będzie nowością rynkową w skali międzynarodowej (nie ma obecnie na rynku estru otrzymywanego z mieszaniny olejów), który zgodnie z założeniami projektu powinien wyróżniać się lepszą wchłanialnością, brakiem toksyczności i śladowym udziałem alkoholu etylowego.

Innowacyjność produktu polega na przeprowadzeniu triglicerydów wyższych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w olejach roślinnych w formę estrów etylowych przez co uzyskuje się następujące rezultaty:

  • Od kilku do kilkunastu razy większą od tradycyjnych triglicerydów biodostępność estrów etylowych kwasów Ω-3, Ω-6 spowodowaną głównie ich prostą budową molekularną oraz szybszą kinetyką uwalniania wolnych kwasów.
  • Łatwość uwalniania wolnych kwasów z estrów etylowych, co oznacza w konsekwencji szybsze procesy ich trawienia
  • Brak toksyczności, porównywalny do naturalnych olejów roślinnych
  • Otrzymane estry zachowują cenne, prozdrowotne składniki olejów roślinnych
  • W badanych eksperymentalnie wytworzonych estrach stwierdzono znacznie mniejszą w stosunku do oleju rozpuszczalność tlenu – w rezultacie nie dochodzi do utleniania i żywiczenia, co prowadzić powinno do zwiększenia ich długookresowej trwałości
  • W badanych estrach stwierdzono większą rozpuszczalność różnorodnych substancji w porównaniu z samym olejem roślinnym, co daje potencjalną dodatkową przewagę konkurencyjną wobec produktów oferowanych na rynku

Dobroczynne dla organizmu właściwości wyprodukowanych estrów zostaną wykorzystane w dietetyce profilaktycznej i leczniczej. Odbiorcą produktu finalnego będzie przemysł farmaceutyczny, spożywczy i kosmetyczny.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na wyodrębnionym pod realizację projektu terenie należącym do Walcowni Metali “Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe - Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ: HOMOGENIZATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO, PH METRU, POMPY PRÓŻNIOWEJ, TERMOSTATU, WAGI LABORATORYJNEJ, WAGOSUSZARKI, WIRÓWKI LABORATORYJNEJ, WYPARKI LABORATORYJNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE HOMOGENIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY 28.09.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE PH METR 28.09.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE POMPA PRÓŻNIOWA 28.09.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE TERMOSTAT 28.09.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE WAGA LABORATORYJNA 28.09.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE WAGOSUSZARKA 28.09.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE WIRÓWKA LABORATORYJNA 28.09.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE WYPARKA LABORATORYJNA 28.09.2012

 

UZUPEŁNIENIA ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO HOMOGENIZATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO

UZUPEŁNIENIA ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO HOMOGENIZATORA ULTRADZWIĘKOWEGO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM I MONTAŻ LINII KAWITACJI – MIESZANIA OLEJÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE LINIA KAWITACJI 11.10.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE KONSTRUKCJI ORAZ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ DLA INSTALACJI EKSPERYMENTALNEJ

Zapytanie ofertowe - opracowanie konstrukcji oraz dokumentacji wykonawczej dla instalacji eksperymentalnej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE EKSPERTYZ BADAWCZYCH W ZAKRESIE:

Zapytanie ofertowe - ekspertyza - homogenizacja składników Zapytanie ofertowe - ekspertyza - kierunki badań Zapytanie ofertowe - ekspertyza - linie komórkowe

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania 14.12.2012

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja I 20.12.2012 Informacja II 20.12.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SUROWCA DO BADAŃ

Zapytanie ofertowe - surowiec do badań 12.02.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE EKSPERTYZY BADAWCZEJ

Zapytanie ofertowe ekspertyza badawcza 13.03.2013 Zapytanie ofertowe ekspertyza badawcza 16.05.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I ROZRUCH INSTALACJI EKSPERYMENTALNEJ

Zapytanie ofertowe - wykonanie, dostawa i rozruch instalacji eksperymentalnej 01.07.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ I ROZRUCH KOMPLETNEGO MODELU BADAWCZEGO

Zapytanie ofertowe - kompletny model badawczy 25.09.2013

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie 08.10.2013

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania 16.10.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ I ROZRUCH KOMPLETNEGO MODELU BADAWCZEGO

Zapytanie ofertowe - model badawczy 05.12.2013

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania 17.12.2013

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Zapytanie ofertowe - najem pomieszczeń 10.12.2013 Zapytanie ofertowe - najem pomieszczeń 07.03.2014

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania 13.03.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ I ROZRUCH KOMPLETNEGO MODELU BADAWCZEGO

Zapytanie ofertowe - model badawczy 21.05.2014

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie 03.06.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE EKSPERTYZY BADAWCZEJ

Zapytanie ofertowe - badania toksyczności 10.06.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE EKSPERTYZY BADAWCZEJ

Zapytanie ofertowe - badania osteoindukcja i adipoindukcja 17.06.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SUROWCÓW

Zapytanie ofertowe - surowce 24.11.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE EKSPERTYZY BADAWCZEJ

Zapytanie ofertowe - badania biodostępności 08.06.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SUROWCÓW

Zapytanie ofertowe - surowce 12.11.2015