“Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 48 671 905,00 zł
Wysokość dofinansowania: 29 555 875,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 25 122 493,75 zł
Okres realizacji: 10.04.2012 – 31.10.2015

Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie urządzeń dostosowanych do przetwarzania wodoru odpadowego na energię użytkową tj. prąd i ciepło oraz wyliczenie przynależnych do instalacji ilości:

  • jednostek unikniętych emisji CO2
  • certyfikatów (białe, zielone, itp.)

Projekt “Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, budując podwaliny pod nowe, konkurencyjne na rynku światowym technologie podnoszące konkurencyjność polskiego sektora wytwórczego. Rezultatem projektu będzie instalacja pilotowa w nowej, unikalnej na skalę europejską technologii produkcji zestawów urządzeń energetycznych i ich zastosowanie w przemysłowym zagospodarowaniu odpadowego wodoru. W wyniku planowanych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prowadzonych przy udziale naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Krakowskiej zostanie przygotowana pierwsza w Polsce próbna instalacja do energetycznego wykorzystania odpadowego wodoru.

Cele rynkowe projektu:

  • Opanowanie nowej technologii produkcji elementów instalacji zasilania wodorem, urządzeń do energetycznego wykorzystania wodoru
  • Opracowanie na potrzeby Zakładów Azotowych Kędzierzyn w których występuje odpadowy wodór, komercyjnej wersji aparatury przetwarzającej go na energię użytkową
  • Uruchomienie produkcji energii wg nowej, unikalnej w skali krajowej technologii
  • Zdobycie pozycji lidera w zakresie gospodarczego wykorzystania nadmiarowego odpadowego wodoru w instalacjach chemicznych

Ponadto realizacja projektu będzie mieć istotne znaczenie dla ochrony środowiska z uwagi na fakt, że przy obecnym poziomie zapotrzebowania, energia pochodząca ze spalania odpadowego wodoru spowoduje obniżenie ilości spalanego węgla, a więc obniżenie emisji CO2 w stosunku do aktualnego stanu oraz braku potrzeby rozbudowania instalacji własnej elektrociepłowni.

Projekt zostanie zlokalizowany na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn – ZAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, które zapewnia dostęp do trzech rodzajów zanieczyszczonego wodoru możliwego do przetworzenia na energię elektryczną.

 

Przedłużenie terminu składania ofert:

Ogłoszenie 28.05.2014

 

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe 09.10.2015 Zapytanie ofertowe 07.08.2015 Zapytanie ofertowe 28.07.2015 Zapytanie ofertowe 02.06.2015 Zapytanie ofertowe 22.05.2015 Zapytanie ofertowe 22.05.2015 Zapytanie ofertowe 02.04.2015 Zapytanie ofertowe 24.03.2015 Zapytanie ofertowe 20.03.2015 Zapytanie ofertowe 20.03.2015 Zapytanie ofertowe 02.03.2015 Zapytanie ofertowe 27.01.2015 Zapytanie ofertowe 08.01.2015 Zapytanie ofertowe 13.11.2014 Zapytanie ofertowe 13.11.2014 Zapytanie ofertowe 24.09.2014 Załącznik nr 1 24.09.2014 Zapytanie ofertowe 15.07.2014 Zapytanie ofertowe 21.05.2014 Zapytanie ofertowe 19.11.2013 Zapytanie ofertowe 15.11.2013 Zapytanie ofertowe 13.11.2013 Przedłużenie terminu 15.05.2013 Odpowiedzi 14.05.2013 Zapytanie ofertowe 09.05.2013 Zapytanie ofertowe 21.01.2013 Zapytanie ofertowe 03.03.2014

 

Unieważnienie postępowania:

Informacja 18.12.2012

 

Przedłużenie terminu składania ofert:

Informacja 19.12.2012

 

Zapytanie ofertowe:

Ogłoszenie 11.12.2012 Część I SIWZ Część II SIWZ Część III SIWZ

 

Zapytanie ofertowe - Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych Zapytanie ofertowe 2 - Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych