Nazwa dokumentuPobierz
RB_29_2021_Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem. PobierzPodgląd
RB_28_2021_Skotan przedłużenia C,D,E,G,H,I,J,K PobierzPodgląd
RB_27_2021_Przedłużenie obligacji serii F,L,M,N,O,P PobierzPodgląd
RB_26_2021_Informacja o terminowym wdrożeniu wyników realizacji projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca PobierzPodgląd
RB_25_2021_Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. w dniu 4 listopada 2021 r. PobierzPodgląd
RB_24_2021_Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 4 listopada 2021 r. PobierzPodgląd
RB_23_2021_Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. zwołanego na dzień 4 listopada 2021 r. zgłoszony przez akcjonariusza PobierzPodgląd
RB_22_2021_Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E PobierzPodgląd
RB_21_2021_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 4 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał PobierzPodgląd
RB_20_2021_Aktualizacja informacji w zakresie publikacji raportów okresowych w 2021 roku. PobierzPodgląd
RB_19_2021_Złożenie prospektu do KNF PobierzPodgląd
RB_18-2021_Rejestracja zmian Statutu Spółki PobierzPodgląd
raport bieżący EBI nr 1_2021 PobierzPodgląd
RB_17:2021_Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D PobierzPodgląd
RB_16:2021 _Zmiany w zakresie zabezpieczenia obligacji serii I, K, L, M, N, O i P oraz likwidacja instalacji badawczej „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” PobierzPodgląd
RB_15:2021_Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E PobierzPodgląd
RB_nr 14:2021_Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem PobierzPodgląd
RB_2021_13_powołanie członka RN PobierzPodgląd
RB_2021_12_wykaz akcjonariuszy 5% Skotan PobierzPodgląd
RB_2021_11_uchwaly-podjete-Skotan PobierzPodgląd
Uchwaly_ZWZ_SKOTAN_S.A._31.05.2021 PobierzPodgląd
RB_2021_10_podjęcie uchwały ws. emisji Skotan v2 PobierzPodgląd
Raport bieżący nr 9:2021_ 2021-05-27_Powołanie wiceprezesa Spółki Skotan SA PobierzPodgląd
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 r. PobierzPodgląd
Załącznik do projektu uchwały nr 5 ZWZ SKOTAN SA zwołanego na dzien 31 m... PobierzPodgląd
Sprawozdanie Rady Nadzorczej SKOTAN SA z działalnosci w 2020 roku PobierzPodgląd
20210504 RB Skotan 07.2021_22.45_odwołanie PobierzPodgląd
RAPORT_BIEŻĄCY_5_2021_SKOTAN_ PARP PobierzPodgląd
korekta_KOMUNIKAT_SZACUNKOWE WYNIKI IQ2021_22.04.2021_ PobierzPodgląd
KOMUNIKAT_SZACUNKOWE WYNIKI IQ2021_22.04.2021 PobierzPodgląd
Raport_bieżący_2021_03_09_02_2021_GODZINA_21_20 PobierzPodgląd
Raport bieżący_2021_2_08_02_21_GODZINA_16_40 PobierzPodgląd
RAPORT_BIEŻĄCY_2021_1_27_01_2021_GODZINA_ 23_30 PobierzPodgląd
1312-30.06.2019 OPINIA RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A. PobierzPodgląd
1302-2019 WYKAZ AKCJONARIUSZY DYSPONUJACYCH CO NAJMIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1302- 2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PobierzPodgląd
1302-2018 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PobierzPodgląd
1302- 2018 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PobierzPodgląd
1302- 2018 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY PobierzPodgląd
1302-26.06.2019 TREŚĆ UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA PobierzPodgląd
1299- 2018 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PobierzPodgląd
1298-22.06.2019 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA PobierzPodgląd
1297-22.06.2019 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1296-22.06.2019 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1295-2019 PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PobierzPodgląd
1261-22.07.2018 STATUT SPÓŁKI SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1253-2017 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A (2) PobierzPodgląd
1253-2017 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1253-2017 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PobierzPodgląd
1253-2017 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY PobierzPodgląd
1253-2017 JEDNOSTKOWY RAPORT PobierzPodgląd
1253-22.06.2018 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN PobierzPodgląd
1249-22.06.2018 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN PobierzPodgląd
1245-2017 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1245- 2017 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1245-2017 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PobierzPodgląd
1245-2017 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY PobierzPodgląd
1245-2017 JEDNOSTOKOWY RAPORT PobierzPodgląd
1245-22.06.2018 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN PobierzPodgląd
1235-22.06.2018 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1235-22.06.2018 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S. A PobierzPodgląd
1235-22.06.2018 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S. A PobierzPodgląd
1233-22.06.2018 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S. A PobierzPodgląd
1233-22.06.2018 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO PobierzPodgląd
1233-22.06.2018 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S. A PobierzPodgląd
1223-2017 STANOWISKO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO GRUPY SKOTAN S.A (2) PobierzPodgląd
1223-2017 STANOWISKO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO GRUPY SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1221-2017 STANOWISKO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO GRUPY SKOTAN S.A (2) PobierzPodgląd
1221-2017 STANOWISKO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO GRUPY SKOTAN S.A PobierzPodgląd
1141-2016 SPRAWOZDZANIE RADY NAZDROCZEJ PobierzPodgląd
921-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PobierzPodgląd
631-30.04.2015 UCHWAŁY ZYKŁEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S.A PobierzPodgląd
591-2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PobierzPodgląd
484-20.11.2014 STATUT SKOTAN S.A TEKST JEDNOLITY PobierzPodgląd
448-27.06.2013 UCHWAŁY ZYKŁEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S. A PobierzPodgląd
445-27.06.2013 PROJEKTY UCHWAL NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA SKOTAN S.A PobierzPodgląd
409-2011 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PobierzPodgląd
402-2011 WYKAZ RAPORTÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ SKOTAN S.A PobierzPodgląd
371-2010 WYKAZ RAPORTÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ SKOTAN S.A PobierzPodgląd
360-30-06-2010 ŻYCIORYS CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A PobierzPodgląd
359-30-06-2010 UCHWAŁY PODJETE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A PobierzPodgląd
358-2009 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKOTAN S.A PobierzPodgląd
356-2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A. PobierzPodgląd
353-PROJEKT ZMIAN STATUTU SKOTAN S.A PobierzPodgląd
351-30-06-2010 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PobierzPodgląd
332-06-07-2009 UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PobierzPodgląd
331-2009_2012 STRATEGIA SKOTAN SA PobierzPodgląd
269-WYKAZ INFORMACJI PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W ROKU KALENDARZOWYM 2007 PobierzPodgląd
255-2007-06-30 DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK PUBLICZNYCH_SKOTAN PobierzPodgląd
236-2007-07-12 PROJEKT NR 1 UCHWAŁY DO PKT 2_WALNEGO ZGROMADZENIA PobierzPodgląd