TitleDownload
RB_10_2022_Skotan deklaracja głównego akcjonariusza DownloadPreview
RB_9_2022_Zatwierdzenie prospektu dotyczącego emisji akcji serii D Spółki przez KNF DownloadPreview
RB_8_2022_Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii F, I, K, L, M, N, O, P DownloadPreview
RB_7_2022_Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem. DownloadPreview
RB_6_2022_Korekta raportów okresowych za okresy śródroczne 2021 roku oraz uzupełnienie raportów rocznych za rok 202 DownloadPreview
Wykaz_zmian_do_raportu_SA-Q_III_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
Wykaz_zmian_do_raportu_QSr_I_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
Wykaz_zmian_do_raportu_SA_P_I_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
Informacja_uzupełniające_do_raportów_rocznych_Skotan_S.A._za_rok_2020 DownloadPreview
RB_5_2022_ Skotan PARP zatwierdził sprawozdanie z wdrożenia wyników realizacji projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca DownloadPreview
RB_4_2022_ Skotan umowa pożyczki DownloadPreview
RB_3_2022_Korekta raportów okresowych w 2021 DownloadPreview
Wykaz zmian do raportu IH2021sig DownloadPreview
Wykaz zmian do raportu IQ2021sig DownloadPreview
Wykaz zmian do raportu IIIQ2021sig DownloadPreview
RB_2_2022_Terminarz raportów okresowych 2022 Skotan DownloadPreview
RB_1_2022_Odwołanie_Wiceprezesa_Zarzadu DownloadPreview
RB_29_2021_Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem. DownloadPreview
RB_28_2021_Skotan przedłużenia C,D,E,G,H,I,J,K DownloadPreview
RB_27_2021_Przedłużenie obligacji serii F,L,M,N,O,P DownloadPreview
RB_26_2021_Informacja o terminowym wdrożeniu wyników realizacji projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca DownloadPreview
RB_25_2021_Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. w dniu 4 listopada 2021 r. DownloadPreview
RB_24_2021_Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 4 listopada 2021 r. DownloadPreview
RB_23_2021_Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. zwołanego na dzień 4 listopada 2021 r. zgłoszony przez akcjonariusza DownloadPreview
RB_22_2021_Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E DownloadPreview
RB_21_2021_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 4 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał DownloadPreview
RB_20_2021_Aktualizacja informacji w zakresie publikacji raportów okresowych w 2021 roku. DownloadPreview
RB_19_2021_Złożenie prospektu do KNF DownloadPreview
RB_18-2021_Rejestracja zmian Statutu Spółki DownloadPreview
raport bieżący EBI nr 1_2021 DownloadPreview
RB_17:2021_Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D DownloadPreview
RB_16:2021 _Zmiany w zakresie zabezpieczenia obligacji serii I, K, L, M, N, O i P oraz likwidacja instalacji badawczej „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” DownloadPreview
RB_15:2021_Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E DownloadPreview
RB_nr 14:2021_Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem DownloadPreview
RB_2021_13_powołanie członka RN DownloadPreview
RB_2021_12_wykaz akcjonariuszy 5% Skotan DownloadPreview
RB_2021_11_uchwaly-podjete-Skotan DownloadPreview
Uchwaly_ZWZ_SKOTAN_S.A._31.05.2021 DownloadPreview
RB_2021_10_podjęcie uchwały ws. emisji Skotan v2 DownloadPreview
Raport bieżący nr 9:2021_ 2021-05-27_Powołanie wiceprezesa Spółki Skotan SA DownloadPreview
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 r. DownloadPreview
Załącznik do projektu uchwały nr 5 ZWZ SKOTAN SA zwołanego na dzien 31 m... DownloadPreview
Sprawozdanie Rady Nadzorczej SKOTAN SA z działalnosci w 2020 roku DownloadPreview
20210504 RB Skotan 07.2021_22.45_odwołanie DownloadPreview
RAPORT_BIEŻĄCY_5_2021_SKOTAN_ PARP DownloadPreview
korekta_KOMUNIKAT_SZACUNKOWE WYNIKI IQ2021_22.04.2021_ DownloadPreview
KOMUNIKAT_SZACUNKOWE WYNIKI IQ2021_22.04.2021 DownloadPreview
Raport_bieżący_2021_03_09_02_2021_GODZINA_21_20 DownloadPreview
Raport bieżący_2021_2_08_02_21_GODZINA_16_40 DownloadPreview
RAPORT_BIEŻĄCY_2021_1_27_01_2021_GODZINA_ 23_30 DownloadPreview
1312-30.06.2019 OPINIA RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A. DownloadPreview
1302-2019 WYKAZ AKCJONARIUSZY DYSPONUJACYCH CO NAJMIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SKOTAN S.A DownloadPreview
1302- 2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA DownloadPreview
1302-2018 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DownloadPreview
1302- 2018 SPRAWOZDANIE FINANSOWE DownloadPreview
1302- 2018 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY DownloadPreview
1302-26.06.2019 TREŚĆ UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA DownloadPreview
1299- 2018 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DownloadPreview
1298-22.06.2019 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA DownloadPreview
1297-22.06.2019 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A DownloadPreview
1296-22.06.2019 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A DownloadPreview
1295-2019 PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DownloadPreview
1261-22.07.2018 STATUT SPÓŁKI SKOTAN S.A DownloadPreview
1253-2017 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A (2) DownloadPreview
1253-2017 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A DownloadPreview
1253-2017 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DownloadPreview
1253-2017 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY DownloadPreview
1253-2017 JEDNOSTKOWY RAPORT DownloadPreview
1253-22.06.2018 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN DownloadPreview
1249-22.06.2018 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN DownloadPreview
1245-2017 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A DownloadPreview
1245- 2017 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A DownloadPreview
1245-2017 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DownloadPreview
1245-2017 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY DownloadPreview
1245-2017 JEDNOSTOKOWY RAPORT DownloadPreview
1245-22.06.2018 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN DownloadPreview
1235-22.06.2018 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S.A DownloadPreview
1235-22.06.2018 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S. A DownloadPreview
1235-22.06.2018 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S. A DownloadPreview
1233-22.06.2018 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S. A DownloadPreview
1233-22.06.2018 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO DownloadPreview
1233-22.06.2018 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S. A DownloadPreview
1223-2017 STANOWISKO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO GRUPY SKOTAN S.A (2) DownloadPreview
1223-2017 STANOWISKO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO GRUPY SKOTAN S.A DownloadPreview
1221-2017 STANOWISKO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO GRUPY SKOTAN S.A (2) DownloadPreview
1221-2017 STANOWISKO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO GRUPY SKOTAN S.A DownloadPreview
1141-2016 SPRAWOZDZANIE RADY NAZDROCZEJ DownloadPreview
921-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DownloadPreview
631-30.04.2015 UCHWAŁY ZYKŁEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S.A DownloadPreview
591-2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DownloadPreview
484-20.11.2014 STATUT SKOTAN S.A TEKST JEDNOLITY DownloadPreview
448-27.06.2013 UCHWAŁY ZYKŁEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S. A DownloadPreview
445-27.06.2013 PROJEKTY UCHWAL NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA SKOTAN S.A DownloadPreview
409-2011 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DownloadPreview
402-2011 WYKAZ RAPORTÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ SKOTAN S.A DownloadPreview
371-2010 WYKAZ RAPORTÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ SKOTAN S.A DownloadPreview
360-30-06-2010 ŻYCIORYS CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A DownloadPreview
359-30-06-2010 UCHWAŁY PODJETE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A DownloadPreview
358-2009 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKOTAN S.A DownloadPreview
356-2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A. DownloadPreview