Nazwa dokumentuPobierz
SKOTAN_S.A._raport_za_3Q_2021.doc PobierzPodgląd
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_finansowe_IH2021 PobierzPodgląd
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_finansowe_i_informacja_dodatkowa_IH2021 PobierzPodgląd
RAPORT_przeglad_2021 PobierzPodgląd
SKOTAN_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_IH2021 PobierzPodgląd
STANOWISKO_ZARZADU_I_OPINIA_RADY_NADZORCZEJ PobierzPodgląd
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_z_dzialanosci_IH2021 PobierzPodgląd
QSr_I_2021_SKOTAN_SA PobierzPodgląd
RAPORT GK SKOTAN 2020-sig-sig PobierzPodgląd
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 2020 PobierzPodgląd
SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO za 2020 PobierzPodgląd
OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDAN 2020.-sig PobierzPodgląd
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU PobierzPodgląd
INFORMACJA ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 2020-sig PobierzPodgląd
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ 2020 PobierzPodgląd
WPROWADZENIE I NOTY 2020-sig-sig PobierzPodgląd
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 2020-sig PobierzPodgląd
SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZA 2020r. PobierzPodgląd
OSWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD LADU KORPORACYJNEGO 2020-sig PobierzPodgląd
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 2020r. PobierzPodgląd
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY SA-R 2020 22.04.21 PobierzPodgląd
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 2020r. PobierzPodgląd
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE 2020 PobierzPodgląd
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ 2020 PobierzPodgląd
OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDAN 2020.-sig PobierzPodgląd
INFORMACJA ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 2020-sig PobierzPodgląd
91-341-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2015 PobierzPodgląd
9-47-SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 PobierzPodgląd
8-57-NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 2005 PobierzPodgląd
8-56-WYBRANE DANE FINANSOWE 2004_2005 PobierzPodgląd
81-301-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2014 PobierzPodgląd
81-311-SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2014 PobierzPodgląd
8-55-KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 4_2005 PobierzPodgląd
8-54-RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY 2004_2005 PobierzPodgląd
71-291-JEDNOSTKOWY RAPORT 2014 PobierzPodgląd
8-13-RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY 2004_2005 PobierzPodgląd
8-12-RAPORT KWARTALNY 2004_2005 PobierzPodgląd
7-53-KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO 3_2005R PobierzPodgląd
8-11-RAPORT KWARTALNY 4_2005 PobierzPodgląd
71-241-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2014 PobierzPodgląd
71-251-LIST DO AKCJONARIUSZY 2014 PobierzPodgląd
71-261-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2014 PobierzPodgląd
7-52-KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 3_2005 PobierzPodgląd
71-271-WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2014 PobierzPodgląd
71-281-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2014 PobierzPodgląd
66-194-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2014 PobierzPodgląd
71-231OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA FINANSOWEGO 2014 PobierzPodgląd
67-195-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2014 PobierzPodgląd
71-221-OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU PobierzPodgląd
64-192-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2013 PobierzPodgląd
71-201-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2014 PobierzPodgląd
71-211-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2014 PobierzPodgląd
65-193-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2014 PobierzPodgląd
6-51-KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO 2_2005R PobierzPodgląd
64-191-SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 PobierzPodgląd
63-189-JEDNOSTKOWY RAPORT 2013 PobierzPodgląd
62-188-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2013 PobierzPodgląd
63-190-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2013 PobierzPodgląd
61-187-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2013 PobierzPodgląd
6-50-KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2_2005 PobierzPodgląd
60-186-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_ 2013 PobierzPodgląd
59-185-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2012 PobierzPodgląd
59-181-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2012 PobierzPodgląd
59-184-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2012 PobierzPodgląd
59-182-OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2012 ROKU PobierzPodgląd
55-170-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2012 PobierzPodgląd
59-183-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2012 PobierzPodgląd
59-180-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA FINANSOWEGO 2012 PobierzPodgląd
50-161-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2011 PobierzPodgląd
59-179-OSWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2012 PobierzPodgląd
59-177-WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2012 PobierzPodgląd
59-176-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI „SKOTAN” S.A. W ROKU 2012 PobierzPodgląd
42-141-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2009 PobierzPodgląd
59-175-LIST DO AKCJONARIUSZY 2012 PobierzPodgląd
58-173-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 2012 PobierzPodgląd
56-171-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2012 PobierzPodgląd
58-174-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2012 PobierzPodgląd
52-166-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2011 PobierzPodgląd
5-48-KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1_2005 PobierzPodgląd
5-49-KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO 1_2005R PobierzPodgląd
54-169-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2012 PobierzPodgląd
53-168-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2011 PobierzPodgląd
53-167-SKONSILIDOWANY RAPORT ROCZNY 2011 PobierzPodgląd
52-165-JEDNOSTOWY RAPORT 2011 PobierzPodgląd
51-164-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2011 PobierzPodgląd
48-158-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2010 PobierzPodgląd
47-162-JEDNOSTKOWY BILANS 2010 PobierzPodgląd
48-157-SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2010 PobierzPodgląd
47-156-OPINIA NIEZALEŻNEGO REWIDENTA 2010 PobierzPodgląd
43-143-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2009 PobierzPodgląd
47-150-SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI „SKOTAN” S.A. W ROKU 2010 PobierzPodgląd
47-155-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 2010 PobierzPodgląd
47-154-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 2010 PobierzPodgląd
47-151-WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010 PobierzPodgląd
47-149-LIST DO AKCJONARIUSZY 2010 PobierzPodgląd
4-62-KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 4_2004 PobierzPodgląd
46-148-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2010 PobierzPodgląd
45-147-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2010 PobierzPodgląd
4-63-DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI BILANSOWYCH 2004 PobierzPodgląd