Nazwa dokumentuPobierz
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 2020r. PobierzPodgląd
WPROWADZENIE I NOTY 2020-sig-sig PobierzPodgląd
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 2020r. PobierzPodgląd
STANOWISKO_ZARZADU_I_OPINIA_RADY_NADZORCZEJ PobierzPodgląd
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 2020 PobierzPodgląd
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE 2020 PobierzPodgląd
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 2020-sig PobierzPodgląd
SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO za 2020 PobierzPodgląd
SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZA 2020r. PobierzPodgląd
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_z_dzialanosci_IH2021 PobierzPodgląd
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_finansowe_i_informacja_dodatkowa_IH2021 PobierzPodgląd
SKOTAN_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_IH2021 PobierzPodgląd
RAPORT_przeglad_2021 PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY SA-R 2020 22.04.21 PobierzPodgląd
RAPORT GK SKOTAN 2020-sig-sig PobierzPodgląd
QSr_I_2021_SKOTAN_SA PobierzPodgląd
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU PobierzPodgląd
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU PobierzPodgląd
OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDAN 2020.-sig PobierzPodgląd
OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDAN 2020.-sig PobierzPodgląd
OSWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD LADU KORPORACYJNEGO 2020-sig PobierzPodgląd
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ 2020 PobierzPodgląd
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ 2020 PobierzPodgląd
INFORMACJA ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 2020-sig PobierzPodgląd
INFORMACJA ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 2020-sig PobierzPodgląd
219-807-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2020 PobierzPodgląd
218-806-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A 2019 PobierzPodgląd
218-805-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2019 PobierzPodgląd
218-804-SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2019 PobierzPodgląd
217-803-JEDNOSKOTWY RAPORT 2019 PobierzPodgląd
217-802-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A 2019 PobierzPodgląd
217-801-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2019 PobierzPodgląd
217-800-WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019 PobierzPodgląd
217-799-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2019 PobierzPodgląd
217-798-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI „SKOTAN” S.A. W ROKU 2019 PobierzPodgląd
217-797-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2019 PobierzPodgląd
217-796-LIST DO AKCJONARIUSZY 2019 PobierzPodgląd
217-795OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ 2019 PobierzPodgląd
217-794-OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU 2019 PobierzPodgląd
217-793-OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2019 PobierzPodgląd
217-792-INFORMACJA ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 2019 PobierzPodgląd
217-791-INFORMACJA ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 2019 PobierzPodgląd
216-790-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2019 PobierzPodgląd
215-789-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A 2019 PobierzPodgląd
215-788-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2019 PobierzPodgląd
215-786-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2019 PobierzPodgląd
214-785-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2019 PobierzPodgląd
213-784-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2018 PobierzPodgląd
213-783-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A. 2018 PobierzPodgląd
213-782-SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2018 PobierzPodgląd
212-781-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2018 PobierzPodgląd
212-780-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2018 PobierzPodgląd
212-779-OCENA RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A. 2018 PobierzPodgląd
212-778-OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A. 2018 PobierzPodgląd
212-777-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SKOTAN S.A. W SPRAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2018 PobierzPodgląd
212-776-OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 2018 PobierzPodgląd
212-775-INFORMACJA DOTYCZĄCA STANOWISKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO 2018 PobierzPodgląd
212-774-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A 2018 PobierzPodgląd
212-773-OPINIA BIEGŁEGO REWIEDENTA 2018 PobierzPodgląd
212-772-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 2018 PobierzPodgląd
212-771-SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 2018 PobierzPodgląd
212-770-LIST DO AKCJONARIUSZY 2018 PobierzPodgląd
211-767-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2018 PobierzPodgląd
209-765-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A 2018 PobierzPodgląd
209-763-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A. 2018 PobierzPodgląd
209-761-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2018 PobierzPodgląd
207-759-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2018 PobierzPodgląd
205-755-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A 2017 PobierzPodgląd
205-749-INFORMACJA DOTYCZĄCA STANOWISKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO 2017 PobierzPodgląd
205-747-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2017 PobierzPodgląd
205-745-SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2017 PobierzPodgląd
203-757-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A 2017 PobierzPodgląd
203-743-JEDNOSTOKOWY RAPORT 2017 PobierzPodgląd
203-741-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2017 PobierzPodgląd
203-739-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2017 PobierzPodgląd
203-737-WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2017 PobierzPodgląd
203-735-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2017 PobierzPodgląd
203-733- OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2017 PobierzPodgląd
203-731-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA FINANSOWEGO 2017 PobierzPodgląd
203-729-OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2017 ROKU PobierzPodgląd
203-727-INFORMACJA DOTYCZĄCA STANOWISKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO 2017 PobierzPodgląd
203-725-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2017 PobierzPodgląd
203-721-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI „SKOTAN” S.A. W ROKU 2017 PobierzPodgląd
203-719-LIST DO AKCJONARIUSZY 2017 PobierzPodgląd
197-711-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2017 PobierzPodgląd
195-709-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A 2017 PobierzPodgląd
195-707-STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ SKOTAN S.A 2017 PobierzPodgląd
195-701-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2017 PobierzPodgląd
191-695-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2017 PobierzPodgląd
181-681-INFORMACJA DOTYCZĄCA STANOWISKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO 2016 PobierzPodgląd
181-671-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2016 PobierzPodgląd
181-661-SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY2016 PobierzPodgląd
171-651-JEDNOSTOKOWY RAPORT 2016 PobierzPodgląd
171-641WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2016 PobierzPodgląd
171-631-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI „SKOTAN” S.A. W ROKU 2016 PobierzPodgląd
171-621-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2016 PobierzPodgląd
171-611-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2016 PobierzPodgląd
171-601-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2016 PobierzPodgląd
171-591-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA FINANSOWEGO 2016 PobierzPodgląd
171-581- OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2016 ROKU PobierzPodgląd