TitleDownload
Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 DownloadPreview
SKOTAN_SA_raport_polroczny_IH2022_27-09-2022 DownloadPreview
STANOWISKO_ZARZĄDU_I_OPINIA_RADY_NADZORCZEJ DownloadPreview
RAPORT_przegląd_2022_sig DownloadPreview
SA-Q_I_2022_SKOTAN DownloadPreview
Sprawozdanie_Zarzadu_2021-12-31 DownloadPreview
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 2021 DownloadPreview
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. DownloadPreview
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ DownloadPreview
LIST DO AKCJONARIUSZY DownloadPreview
INFORMACJA ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DownloadPreview
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DownloadPreview
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ DownloadPreview
SA-Q_III_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
Wykaz_zmian_do_raportu_SA-Q_III_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
SKOTAN_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_IH2021_03_2022 DownloadPreview
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_finansowe_i_informacja_dodatkowa_IH2021_03_2022 DownloadPreview
Wykaz_zmian_do_raportu_SA_P_I_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_IH2021r DownloadPreview
RAPORT_przeglad_2021 DownloadPreview
STANOWISKO_ZARZADU_I_OPINIA_RADY_NADZORCZEJ DownloadPreview
QSr_I_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
Informacja_uzupełniające_do_raportów_rocznych_Skotan_S.A._za_rok_2020 DownloadPreview
Wykaz zmian do raportu IIIQ2021sig DownloadPreview
wykaz zmian do raportu IQ202 sig DownloadPreview
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_finansowe_i_informacja_dodatkowa_IH2021-sig DownloadPreview
SKOTAN_S.A._SA-Q III 2021-sig-sig DownloadPreview
SKOTAN_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_IH2021-sig DownloadPreview
STANOWISKO_ZARZADU_I_OPINIA_RADY_NADZORCZEJ DownloadPreview
Wykaz zmian do raportu IH2021-sig DownloadPreview
SKOTAN_SA_Sprawozdanie z działalności Zarzadu_IH2021r-sig DownloadPreview
QSr_I_2021_SKOTAN sig-sig DownloadPreview
RAPORT_przeglad_2021 DownloadPreview
SKOTAN_S.A._raport_za_3Q_2021.doc DownloadPreview
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_finansowe_IH2021 DownloadPreview
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_finansowe_i_informacja_dodatkowa_IH2021 DownloadPreview
RAPORT_przeglad_2021 DownloadPreview
SKOTAN_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_IH2021 DownloadPreview
STANOWISKO_ZARZADU_I_OPINIA_RADY_NADZORCZEJ DownloadPreview
SKOTAN_SA_Sprawozdanie_z_dzialanosci_IH2021 DownloadPreview
QSr_I_2021_SKOTAN_SA DownloadPreview
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 2020 DownloadPreview
RAPORT GK SKOTAN 2020-sig-sig DownloadPreview
OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDAN 2020.-sig DownloadPreview
SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO za 2020 DownloadPreview
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ 2020 DownloadPreview
INFORMACJA ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 2020-sig DownloadPreview
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DownloadPreview
OSWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD LADU KORPORACYJNEGO 2020-sig DownloadPreview
WPROWADZENIE I NOTY 2020-sig-sig DownloadPreview
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 2020-sig DownloadPreview
SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZA 2020r. DownloadPreview
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 2020r. DownloadPreview
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE 2020 DownloadPreview
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 2020r. DownloadPreview
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DownloadPreview
RAPORT ROCZNY SA-R 2020 22.04.21 DownloadPreview
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ 2020 DownloadPreview
OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDAN 2020.-sig DownloadPreview
INFORMACJA ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 2020-sig DownloadPreview
91-341-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2015 DownloadPreview
8-57-NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 2005 DownloadPreview
8-56-WYBRANE DANE FINANSOWE 2004_2005 DownloadPreview
9-47-SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 DownloadPreview
8-13-RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY 2004_2005 DownloadPreview
71-291-JEDNOSTKOWY RAPORT 2014 DownloadPreview
8-54-RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY 2004_2005 DownloadPreview
8-55-KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 4_2005 DownloadPreview
81-301-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2014 DownloadPreview
81-311-SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2014 DownloadPreview
8-11-RAPORT KWARTALNY 4_2005 DownloadPreview
8-12-RAPORT KWARTALNY 2004_2005 DownloadPreview
7-53-KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO 3_2005R DownloadPreview
71-251-LIST DO AKCJONARIUSZY 2014 DownloadPreview
7-52-KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 3_2005 DownloadPreview
71-271-WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2014 DownloadPreview
71-281-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2014 DownloadPreview
66-194-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2014 DownloadPreview
71-261-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2014 DownloadPreview
71-241-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2014 DownloadPreview
64-192-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2013 DownloadPreview
71-201-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2014 DownloadPreview
71-221-OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU DownloadPreview
67-195-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2014 DownloadPreview
71-231OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA FINANSOWEGO 2014 DownloadPreview
71-211-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2014 DownloadPreview
6-51-KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO 2_2005R DownloadPreview
65-193-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2014 DownloadPreview
62-188-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 3_2013 DownloadPreview
63-189-JEDNOSTKOWY RAPORT 2013 DownloadPreview
64-191-SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 DownloadPreview
61-187-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2013 DownloadPreview
63-190-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2013 DownloadPreview
6-50-KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2_2005 DownloadPreview
60-186-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_ 2013 DownloadPreview
59-182-OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2012 ROKU DownloadPreview
59-185-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2012 DownloadPreview
59-181-OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 2012 DownloadPreview
59-184-DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 2012 DownloadPreview
55-170-ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT 1_2012 DownloadPreview
1 2 3 4