Od dziś akcje Skotan SA będą notowane w ramach sektora spółek biotechnologicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełda przychyliła się do wniosku zarządu Spółki, który dzięki diametralnej zmianie strategii przeprowadzonej kilka lat temu, polegającej na odejściu od projektów z obszaru biopaliw na rzecz segmentu nowych technologii/biotechnologii, wprowadził Skotan w fazę organicznego rozwoju. Obecnie spółka koncentruje się na produkcji i sprzedaży powstających na bazie własnych receptur nutraceutyków o statusie suplementów diety dla ludzi oraz rozwoju oferty żywności funkcjonalnej i superfood. Uzupełnienie portfolio produktowego i usługowego, które wykorzystuje potencjał technologiczny Spółki, stanowią preparaty weterynaryjne dla zwierząt oraz produkty do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami.

Zbudowanie nowoczesnej bazy laboratoryjnej, stworzenie nowych produktów, oraz przygotowanie własnego zaplecza produkcyjnego, to kluczowe obszary aktualnej strategii rozwoju, które wprowadziły Spółkę w obszar biotechnologii. Dodatkowo uzyskanie patentów, odpowiednich certyfikatów i pozwoleń wymaganych przez przepisy krajowe i unijne, otworzyły rynek krajowy i zagranicę na stworzone we własnym laboratorium produkty. Spółka dzięki komercjalizacji wyników badań zrealizowanych we współpracy z kilkoma uczelniami wyższymi, projektowaniu innowacyjnych rozwiązań i zwiększeniu skali działalności, mogła zagwarantować miejsce na krajowym rynku dla swojej unikatowej oferty. Efektem poszerzania oferty produktowej i lokowaniem jej także na zagranicznych rynkach jest systematyczne zwiększanie przychodów. Obecnie eksport stanowi 25 proc. przychodów, a produkty trafiają na kilkanaście rynków m.in. do Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji i Czech, ale także do Iranu. W planach na ten rok spółka chce wejść z produktami do USA, Kanady i Australii oraz na rynki azjatyckie.

– Wejście do indeksu biotechnologicznych spółek na GPW jest dla nas bardzo satysfakcjonujące. Jest też sformalizowaniem procesu stworzenia przez nas nowego profilu działalności Skotana. Dzięki trafnym wyborom sektora biotechnologii pod kątem perspektywicznego rozwoju i stworzeniu własnych receptur dziś większość przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów na bazie bioestrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,6,9. Ale mamy też inne autorskie produkty jak choćby preparaty bazujące na drożdżach Yarrowia lipolytica. Zaawansowana i wyprzedzająca trendy rynkowe oferta to naszym zdaniem właściwa droga dla ekspansji Spółki, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Stając się spółką biotechnologiczną, tworzyliśmy konsekwentnie i od podstaw zespół specjalistów oraz bazę technologiczno-wytwórczą. Dlatego dziś projektujemy i wytwarzamy suplementy diety, czy żywność funkcjonalną, także na zlecenie zewnętrznych partnerów i pod kątem specyficznych oczekiwań klientów, zwłaszcza na zagranicznych rynkach – podkreśla Jacek Kostrzewa, prezes Skotan SA.

Najbardziej znaną linią produktów Skotan jest Estrovita – seria nutraceutyków funkcjonalnych o wysokiej skoncentrowanej zawartości roślinnych kwasów tłuszczowych Omega 3,6,9. Firma wprowadziła je do oferty większości krajowych sieci aptecznych, hurtowni farmaceutycznych i drogerii, w tym aptek zlokalizowanych w największych centrach handlowych i hurtowni zaopatrujących ponad 13 tys. punktów aptecznych, docierając do 4 mln klientów dziennie. EstroVita otrzymała certyfikat V-Label, potwierdzający 100% roślinny skład, dzięki czemu wpisała się w coraz popularniejszy trend żywieniowy, a krąg jej potencjalnych nabywców poszerzył się o liczną grupę wegetarian i wegan.

Niedawno spółka zainicjowała proces rejestracji produktów marki EstroVita w Australii oraz Nowej Zelandii i przygotowuje się do podpisania w tym roku umowy na rozpoczęcie ich sprzedaży przez jednego z dużych miejscowych dystrybutorów. W dalszej kolejności planowane jest wejście na rynek Kanady i USA, a także rozszerzenie sprzedaży na rynkach azjatyckich. Spółka planuje dalszą ekspansję rynku OTC i Super Food, które wykazują stały trend wzrostowy i szerokie perspektywy aplikacji produktów i technologii Skotan, zarówno w Polsce jak i za granicą.