Opublikowaliśmy szacunkowe dane za  I kwartał  tego roku, w którym  wstępne przychody ze sprzedaży produktów i usług wynoszą 3 152 tys. zł, wobec 2 569 tys. zł zrealizowanych w I kwartale 2020 roku. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 554 tys. zł. Zysk netto wyniósł w I kw. 2021 roku 347 tys. zł.

Koncentrujemy się w tym roku na wprowadzaniu nowych produktów do oferty, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu własnej bazy laboratoryjnej i rozbudowaniu możliwości wytwórczych zakładu w Czechowicach-Dziedzicach. Drugim kierunkiem intensyfikacji działań zapisanych w strategii jest eksport. Rozszerzamy sprzedaż do krajów Unii Europejskiej, a w planach na ten rok przewidujemy wejście z produktami do USA, Kanady i Australii oraz na rynki azjatyckie. Obecnie eksport stanowi 25 % przychodów, a produkty trafiają na kilkanaście rynków m.in. do Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji oraz Czech. Właściwie zdefiniowana i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, mimo trudności jakie spowodowała pandemia, przełożyła się na wyraźną poprawę sytuacji Spółki i dała szersze możliwości działania w długiej perspektywie. W samym 2020 roku nastąpiło podwojenie sprzedaży i osiągnięcie zysków na poziomie operacyjnym i EBITDA. Natomiast wyniki szacunkowe pierwszego kwartału bieżącego roku  dają realne wsparcie dla realizacji projektów zaplanowanych na ten rok.

Z ostrożnym, ale optymizmem podchodzimy do tegorocznych wyzwań. Widzimy bowiem wymierne efekty naszych działań, zwłaszcza w zakresie rozszerzania oferty produktów. Dziś około 70 proc. przychodów  pochodzi ze sprzedaży produktów na bazie bioestrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,6,9, pozostałe produkty to m.in. preparaty bazujące na drożdżach Yarrowia lipolytica. Wzbogacana oferta to główny klucz do wchodzenia na nowe rynku zagraniczne i umacniania pozycji już osiągniętej. Rozmawiamy z kolejnymi zagranicznymi partnerami, dlatego zakładamy, że ten rok przyniesie nowe kontrakty. Dzięki rozbudowaniu naszej bazy technologiczno-wytwórczej możemy dziś projektować i wytwarzać m.in. suplementy diety i żywność funkcjonalną zarówno dla naszych potrzeb, jak i na zlecenie zewnętrznych partnerów i klientów –  mówi Jacek Kostrzewa, prezes Skotan SA.

Podsumowaliśmy  ostateczne wyniki osiągnięte w  2020 roku.  Przychody w całym 2020 roku wzrosły do 10,4 mln zł z 4,4 mln zł w roku 2019. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł blisko 900 tys. zł wobec 3,2 mln zł straty operacyjnej w 2019 roku. EBITDA w 2020 roku wyniosła 1,6 mln zł wobec – 2,5 mln zł rok wcześniej.