TitleDownload
RB_32_2022_Rezygnacja osoby nadzorującej DownloadPreview
RB_33_2022_Kandydatura_na_Członka_Rady_Nadzorczej_Spolki_dk DownloadPreview
RB_15_2022_Wykaz-akcjonariuszy-dysponujących-co-najmniej-5-glosów-na-Zwyczajnym-Walnym-Zgromadzeniu-SKOTAN-S.A.-w-dniu-30-czerwca-2022-r DownloadPreview
RB_14_2022_Uchwaly-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-SKOTAN-S.A.-z-dnia-30-czerwca-2022-r DownloadPreview
RAPORT-Z-WYKONANEJ-USLUGI-ATESTACYJNEJ-W-ZAKRESIE-OCENY-SPRAWOZDANIA-O-WYNAGRODZENIACH_2021 DownloadPreview
Informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji-SKOTAN-2022.06.30 DownloadPreview
Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-ZWZ_30.06.2022 DownloadPreview
RB_12_2022_Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. DownloadPreview
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH_2021 DownloadPreview
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ_2021 DownloadPreview
RAPORT Z WYKONANEJ USŁUGI ATESTACYJNEJ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH_2021 DownloadPreview
PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZ_SKOTAN_2022_03.06.2022 DownloadPreview
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DownloadPreview
Uchwały NWZ Skotan SA 04.11.2021 r. DownloadPreview
SKOTAN_SA_Projekty_uchwal_NWZ_4_11_2021 DownloadPreview
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ (04.11.2021) DownloadPreview
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN 08.10.2021 DownloadPreview
Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DownloadPreview
Uchwaly_ZWZ_SKOTAN_S.A._31.05.2021 DownloadPreview
OGŁOSZENIE_WZA_SKOTAN_2021_godz.20.00 DownloadPreview
SKOTAN_SA_Projekty_uchwal_ZWZ_31_05_2021 DownloadPreview
Treść uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skotan S A z dnia 2 listopada 2020 roku DownloadPreview
Projekty uchwal NWZ SKOTAN S.A. 02.11.2020 DownloadPreview
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. przyjęta Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku DownloadPreview
Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan s.a. z dnia 31 sierpnia 2020 roku DownloadPreview
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Skotan S.A. dnia 26.06.2019 DownloadPreview
Sprawozdanie zarządu z działalności „Skotan” SA. w roku 2019 DownloadPreview
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok DownloadPreview
Treść uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skotan S A z dnia 26 czerwca 2019 roku DownloadPreview
Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Skotan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z działalności w 2019 roku DownloadPreview
Wprowadzenie i noty 2019 DownloadPreview
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ SKOTAN S.A. 2020 DownloadPreview
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika SKOTAN 2020 DownloadPreview
SKOTAN SA Projekty uchwał 2020 DownloadPreview
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN 2020 DownloadPreview
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN S.A. 5.10.2020 DownloadPreview
Planowany porządek obrad 2020 DownloadPreview
Uchwały podjęte na ZWZ Skotan S.A. dnia 31.08.2020 DownloadPreview
Treść uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skotan S A z dnia 26 czerwca 2019 roku DownloadPreview
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Skotan S.A. dnia 26.06.2019 DownloadPreview
Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Skotan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z działalności w 2018 roku. DownloadPreview
Sprawozdanie z działalności Emitenta za 2018 rok DownloadPreview
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok DownloadPreview
Plan połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi DownloadPreview
Raport GK Skotan S.A. za rok 2019 DownloadPreview
Sprawozdanie zarządu z działalności Skotan S.A. za roku 2019 DownloadPreview
Sprawozdanie RN SKOTAN SA za rok 2019 DownloadPreview
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. DownloadPreview
Wprowadzenie i noty DownloadPreview
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SKOTAN SA DownloadPreview