Nazwa dokumentuPobierz
Uchwały NWZ Skotan SA 04.11.2021 r. PobierzPodgląd
SKOTAN_SA_Projekty_uchwal_NWZ_4_11_2021 PobierzPodgląd
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ (04.11.2021) PobierzPodgląd
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN 08.10.2021 PobierzPodgląd
Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PobierzPodgląd
Uchwaly_ZWZ_SKOTAN_S.A._31.05.2021 PobierzPodgląd
OGŁOSZENIE_WZA_SKOTAN_2021_godz.20.00 PobierzPodgląd
SKOTAN_SA_Projekty_uchwal_ZWZ_31_05_2021 PobierzPodgląd
Treść uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skotan S A z dnia 2 listopada 2020 roku PobierzPodgląd
Projekty uchwal NWZ SKOTAN S.A. 02.11.2020 PobierzPodgląd
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. przyjęta Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku PobierzPodgląd
Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan s.a. z dnia 31 sierpnia 2020 roku PobierzPodgląd
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Skotan S.A. dnia 26.06.2019 PobierzPodgląd
Sprawozdanie zarządu z działalności „Skotan” SA. w roku 2019 PobierzPodgląd
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok PobierzPodgląd
Treść uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skotan S A z dnia 26 czerwca 2019 roku PobierzPodgląd
Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Skotan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z działalności w 2019 roku PobierzPodgląd
Wprowadzenie i noty 2019 PobierzPodgląd
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ SKOTAN S.A. 2020 PobierzPodgląd
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika SKOTAN 2020 PobierzPodgląd
SKOTAN SA Projekty uchwał 2020 PobierzPodgląd
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN 2020 PobierzPodgląd
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN S.A. 5.10.2020 PobierzPodgląd
Planowany porządek obrad 2020 PobierzPodgląd
Uchwały podjęte na ZWZ Skotan S.A. dnia 31.08.2020 PobierzPodgląd
Treść uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skotan S A z dnia 26 czerwca 2019 roku PobierzPodgląd
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Skotan S.A. dnia 26.06.2019 PobierzPodgląd
Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Skotan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z działalności w 2018 roku. PobierzPodgląd
Sprawozdanie z działalności Emitenta za 2018 rok PobierzPodgląd
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok PobierzPodgląd
Plan połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi PobierzPodgląd
Raport GK Skotan S.A. za rok 2019 PobierzPodgląd
Sprawozdanie zarządu z działalności Skotan S.A. za roku 2019 PobierzPodgląd
Sprawozdanie RN SKOTAN SA za rok 2019 PobierzPodgląd
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. PobierzPodgląd
Wprowadzenie i noty PobierzPodgląd
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SKOTAN SA PobierzPodgląd