Dominika Kowalczyk

Prezes Zarządu

Jakub Nadachewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radosław Szorc

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Waldowska

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szeliga

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Zielińska-Dalasińska

Członek Rady Nadzorczej